Priče

Jednoga dana, jedan bogataš dade korpu punu smeća jednom siromahu.

Dvoje mladih Indijanacase jednom uputiše do poglavice plemena i odlučno mu rekoše:

Ovo je priča o jednom duhovnom učitelju, za koga se verovalo da je potpuno neuvredljiv.

Svako ima svoju tajnu, svoj recept po kom živi, prilagođava se, trpi ili uživa… Ovo je tajna jedne žene.

Jedan mladić je otišao u veliku kompaniju da se prijavi za posao na važnoj poziciji.

Bio je lep prolećni dan, misli mlade žene ispunilo je osećanje mira dok je razmišljala o Isusovoj smrti i uskrsnuću. Zastala je na trenutak navrhu stepenica koje su vodile na glavnu ulicu sada prepunu ljudi koji su žurili na svoj posao.

Page 16 of 21