Nije zapisao nijednu jedinu rečenicu, ali Sokratove mudrosti se i danas - više od 2000 godina kasnije - prenose i uče s pažnjom i poštovanjem...

Bukovski nikog ne ostavlja ravnodušnim. Ili ga mrzite ili ga obožavate!

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla.

Slavni američki pisac i novinar Ernest Hemingvej bio je jedan od najuticajnijih književnika svog vremena, ali tu titulu nosi i danas. Iako su ga savremenici doživljavali kao osobu koja ne voli puno da priča, njegova dela imaju potpunu esenciju i umetnost u sebi.

Page 8 of 26