Povremeno se roditelji pitaju zašto njihova, inače voljena i pažena deca, kada se približe punoletstvu, nemaju neki svoj motiv, cilj, ambiciju, ka kojoj bi stremili. Sve je više onih koji su pasivni, dezorijentisani, bez jasnog motiva i cilja.  

Gotovo da nema psihoterapijske škole mišljenja koja ne naglašava koliko je važno za kvalitet života i emocionalno zdravlje neke osobe da ona prihvati samu sebe.

Možda znate svaku izreku, svaki savet vezan uz opraštanje ili svako prihvaćeno mišljenje vezano za tu temu.

Da li ste skloni da umanjujete svoj uspeh? Ne delite svoje pobede i ideje sa drugima jer mislite da oni to ne bi shvatili? Takvi postupci smanjuju vaš elan, samopouzdanje i zaustavlja vaš put ka uspehu.

U više paralelnih istraživanja sa različitih Univerziteta ispitanici su otkrili za čim najviše žale. Zanimljivo je da najviše žalimo za onim što NISMO uradili - bilo da se tiče porodice, ljubavi, poslovne karijere... Šta nam to govori?

Kada ljudi naiđu na nekoga s jakom ličnošću, oni ne razumeju s kakvom osobom imaju posla.

Page 30 of 39