Deca su se promenila, jer – promenili su se uslovi u kojima žive, drugačije je vreme. Promenili su se i roditelji. Ali – zar moramo sve promeniti?

Evo kako je razgovor roditelja i deteta izgledao nekada, a kako izgleda sada.

Osnovna funkcija auto sedišta je bezbednost vašeg deteta. Vožnja sa detetom u krilu je veoma opasna i njene posledice mogu biti nesagledive.

Šta znači biti pametan? Da li je to postizanje visokih rezultata na testu inteligencije ili na školskom testu koji proverava sposobnosti? Jesu li pametni oni koji imaju izvanrednu memoriju? 

Mihail Labkovski je završio psihologiju u Moskvi, doktorirao u Jerusalimu. Započeo je karijeru kao učitelj i školski psiholog da bi u svom 30-godišnjem iskustvu radio pre svega kao porodični psiholog, a u poslednjih 20 godina vodi radio-emisije na temu odnosa roditelja i dece, zavisnosti, ljubavi prema sebi… Njegova vrlo posećena predavanja o ovim i sličnim temama podsećaju na javne konsultacije.

Najkorisnija veština današnjice je veština samostalnog učenja. Ta veština nije čak ni pitanje odabira, nego pitanje opstanka.

Najbolje vreme za čitanje su večernji sati kada dete ima potrebu za mirnijim aktivnostima. Tada je opušteno i raspoloženo da sluša

Page 55 of 57