Španski sudija za maloletnike Emilio Kalatajud je posle višegodišnjeg iskustva je sastavio sastavio „priručnik” kako od deteta napraviti prestupnika.

Ljudi se trude da u mnogo čemu uspeju. To je u ljudskoj naravi. Dok deca rastu, neprestano su pod nekim pritiskom da svoje školske obveze ostvare na najbolji mogući način.

Kognitivni naučnici još pre nekoliko decenija ustanovili su da postoji nekoliko jednostavnih tehnika koje pouzdano mogu poboljšati kvalitet učenja. Ova saznanja mogu pomoći svakome, od osnovca koji oči tablicu množenja do penzionera koji je upisao kurs stranog jezika.

Posle pravila za tate devojčica i mame dečaka, došlo je vreme i za ona pravila koje smo sve mi iskusile i na sebi – pravila za mame devojčica. Mi smo odabrali nekoliko pravila mame Sare koja ih je i napisala podstaknuta pravilima za tate devojčica i dodali i nekoliko naših.

Mahom su dečje igre danas povezane sa virtuelim svetom, računarima i mobilnim telefonima, a mi vas sada podsećamo na igrice koje su nekada igrala i deca i odrasli.

Problemi sa vršnjacima mogu imati različita značenja za tinejdžere. To bi moglo da znači da tinejdžer nema drugova, ima previše drugova, prati slepo akcije svog druga, ljuti se na drugove a ne iskazuje to onako kako treba, ili mora da se nosi sa vršnjacima koji su nasilni…

Page 60 of 65