Ovoj majci je veoma mučno što mora da gleda kako njen sin plače dok pati od bolova i svraba, koje ima zbog brojnih rana po telu. Kada shvatite zašto se razboleo, dobro ćete razmisliti o nekim stvarima.

Koliko ljudska kreativnost može daleko da ode pokazuje upravo kućica sa snimka.

Tijelo je nevjerojatan mehanizam. U njemu se tijekom sna događaju se brojne kemijske reakcije i promjene, a mnoge su povezane sa stvarima koje radimo tijekom dana.

Moja svadba od strane mog (bivšeg) supružnika počela je da gubi kompas već u startu, od lokacije gde bi se proslavila svadba.

Buldozi su blesavi i vrlo komični psi.

Martinci su jedno od najstarijih sela u Vojvodini. Postojalo je još u vreme Rimljana, a u njemu je rođen i jedan od rimskih imepratora Trajan Decius.

Page 10 of 282