VIC DANA: Bosanac ko Indijana Džons

Došli na železnicku stanicu Crnogorac, Bosanac i Srbin.

Posto jos nije bilo vreme da voz krene oni odoše u kafanu. Kad su izlazili, vide oni da je voz krenuo i potrčaše za njim.

Crnogorac prvi odustane, pa još malo i Srbin. 

Kad to vide Bosanac, on se zainati, potrča jos brze i uhvati se za šipku od kraja voza i preskoci ko Indijana Džons. 

A ova dvojica u čudu to gledaju pa jedan kaže:

"A došao samo da nas isprati".

 

Share this article