VIC DANA: Patriotizam

Pričaju Japanac i Bosanac o patriotizmu...

Kaže Japanac: 

- Kod nas je Japan na prvom mestu, na drugom mestu je posao, a na trećem - porodica.

A njemu će Bosanac:

- Kod nas ti je to sasvim drugačije. Na prvom mestu nam je porodica.

Na drugom mestu nam je posao, a tek na trećem - Japan!

Share this article