Bio Perica na času veronauke i veroučitelj ga pita, kako se on krsti

Da se malo opustite i nasmejete za lep početak dana...

Komšinica i Perica

Komšinica ugleda Pericu kako puši i pije pivo u parku, na klupi. Prilazi mu i pita ga:

Page 44 of 44