DANICA GRUJIČIĆ: Radimo veliku stvar, DOKTORI koji su odavno za PENZIJU, a još rade, IDU KUĆI

Novoizabrana ministarska zdravlja prof. dr Danica Grujičić naložila je službenicima u ministarstvu da naprave spisak svih zdravstvenih radnika koji su stekli uslov za penziju a i dalje rade u državnim ustanovama.

Oni bi uskoro mogli i da odu penziju i ustupe mesta za sve koji čekaju na posao, a prema podacima NSZ, takvih je među medicinarima, stomatolozima i farmaceutima više od 17.000. Istovremeno, ministarka uvidom u starosnu strukturu zaposlenih u zdravstvu pravi strategiju razvoja kadrova, prvenstveno specijalizacija.

 

„Čim je došla u resor zdravlja, prof. Grujičić je rešila da detaljno sagleda situaciju u zdravstvu i rešava jednu po jednu važnu stvar. A to najpre znači i da vidi koliko je zdravstvenih radnika, a pre svega tu je reč o lekarima koji su odavno stekli uslove za penziju a i dalje rade, ali i koliko je onih koji će u narednim godinama u penziju. Ima nekih koji imaju i više od 70 godina i, umesto da već uveliko budu u penziji, oni su uglavnom na nekim pozicijama. Na sve to Srbija ima ogroman broj nezaposlenih medicinara“, navodi izvor Kurira.

Saznanja Kurira potvrdila je i sama ministarka Danica Grujičić.

„Jedan od mojih prvih poteza u ministarstvu bio je da steknem uvid u starosnu strukturu zaposlenih u zdravstvu. Cilj mi je da na vreme prikupimo podatke i napravimo strategiju razvoja kadrovskog plana u narednih pet do deset godina, koja, nažalost, nikada do sada nije urađena. Posle promena dvehiljaditih doneta je odluka da se ukidaju sve specijalizacije, što se katastrofalno odrazilo na srpsko zdravstvo. Ubeđena sam da radimo veliku stvar i da ovo dugujemo srpskom zdravstvu i svim našim mladim kolegama, koji predstavljaju budućnost“, objasnila je ministarka za pomenuti list.

 

Zaposlenih doktora medicine u Srbiji je na dan 31. decembra 2021. bilo 20.186, kako kažu podaci iz Zdravstveno-statističkog godišnjaka Republike Srbije 2021. „Batuta“. U istom izveštaju navedena je njihova starosna struktura, pa je mlađih od 35 godina 3.158, onih između 35 i 55 godina je 10.850, dok je starijih od 55 godina 6.178. Međutim, „Batut“ ne daje podatak koliko godina imaju najstariji. Takođe, lekara specijalista je 13.572, na specijalizaciji ih je oko 3.000, dok je malo više od toga bez specijalizacije.

S druge strane, mnogo je onih koji ne rade. Medicinara u oktobru na birou bilo je 12.845, prema podacima NSZ, od tog broja je 1.378 novoprijavljenih na evidenciji, dok poslodavci traže samo 134. Stomatologa je na tržištu rada više od 2.500, a traži ih se devet, dok su konkursi za posao otvoreni za 67 farmaceuta, a skoro dve hiljade njih je na evidenciji biroa.

Share this article