Detaljno otkrivamo šta se dešava sa brojilima: Evo šta znače ugovori koje šalje EPS i šta ako ih građani ne potpišu

Građani nisu u obavezi da potpisuju ugovor, ali će sami snositi sve buduće troškove održavanja

„Elektrodistribucija Srbije“, koja je zadužena za upravljanje i održavanje distributivnog sistema u Srbiji, početkom godine počela je da šalje korisnicima ugovore o preuzimanju brojila i priključne opreme, što je pokrenulo različite reakcije u javnosti. Dok neka udruženja potrošača savetuju građane da ne potpisuju nikakve ugovore, dotle nadležni poručuju da je to zakonska obaveza.

PROČITAJTE JOŠ VUČIĆ: "Ono šta rade mom Danilu, ničije dete u Srbiji nije doživelo" (FOTO)

U „Elektrodistribuciji Srbije“ su kazali da je potpisivanje tih ugovora na dobrovoljnoj bazi i bez ikakvih troškova za građane, ali da ukoliko ih ne potpišu, građani ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje mernih uređaja, što u praksi znači da će sami snositi sve buduće troškove održavanja i zamene dotrajale opreme koja ne ispunjava tehničke propise, piše Alo.

 

Naglašavaju i da zakonom nije predviđeno da korisnici dobiju naknadu za preuzimanje mernih uređaja, jer „Elektrodistribucija Srbije“ kao operator distributivnog sistema (ODS ) preuzima samo opremu koja je deo distributivnog sistema i neophodna je za dobijanje odobrenja za priključak.

- Unutrašnje instalacije ostaju kao i do sada u vlasništvu korisnika, odnosno vlasnika objekta koji je odgovoran i za održavanje ispravnosti elektro instalacija - kazali su u „Elektrodistribuciji Srbije“, čiji je vlasnik Republika Srbija jer je na nju krajem prošle godine prenet vlasnički udeo sa „Elektroprivrede Srbije“ (EPS).

PROČITAJTE JOŠ ŽESTOK ZIMSKI UDAR ZA VIKEND Meteorolozi objavili vremensku prognozu do kraja februara

Kako su naveli u „Elektrodistribuciji Srbije“, od ukupno 3.684.000 mernih mesta do sada je sa oko 600.000 njih preuzeta oprema i merni uređaji, a ugovori o preuzimanju su poslati za još 650.000 domaćinstava u Srbiji.

- Cilј preuzimanja je objedinjavanje kompletne elektrodistributivne mreže u nadležnosti ODS i samim tim rasterećenje korisnika sistema od budućih troškova održavanja, a sve u skladu sa zakonom - kazali su u „Elektrodistribuciji“.

 

Ističu i da je u skladu za Zakonom o energetici, „Elektrodistribucija Srbije“ kao ODS, dužna da od svih korisnika preuzme merne uređaje, merne ormare, priključni vod i instalacije jer oni čine deo mreže, i dodaju da kada je ODS vlasnik mernog uređaja u slučaju promene snabdevača električnom energijom korisnici nemaju nikakve troškove.

U „Elektrodistribuciji Srbije“ su kazali i da će svim korisnicima biti upućeno obaveštenje i ugovor u dva primerka na adresu za prijem računa za električnu energiju, i da je jedan potpisan primerak ugovora potrebno vratiti nadležnom ogranku preduzeća u roku od osam dana na adresu naznačenu u obaveštenju.

Stručnjaci: Nije dovoljno jasno objašnjeno građanima

Stručnjaci koji su upućeni u celu priču smatraju da građanima nije dovoljno jasno od samog starta objašnjeno o čemu se radi, pa je zbog toga došlo do zabune. Oni naglašavaju da „Elektrodistribucija Srbije“ ima obavezu da preuzme brojila od potrošača po osnovu Zakona o energetici i ističu da će se priključak i dalje voditi na ime potrošača-korisnika, što znači da „Elektrodistribucija Srbije“ njegovo brojilo ne može da dodeli nekom drugom.

Share this article