Da li verujete da postiji život posle smrti? Da li tada tek počinjemo?  Pročitajte ovu priču pa onda razmislite malo..

Jedan čovek je javno vređao jednog mudraca :  - Ti si bezbožnik ! Ti si pijanica ! Lopov!

Bila je jedna grupa žabica koje su se želele takmičiti. Želele su izaći na veoma visoku kulu pa je došlo mnogo gledaoca da daju podršku žabicama. 

Priča koja kruži internetom na najbolji način će vam pokazati razliku između običnih ljudi i ljudi na pozicijama.

Dva monaha peru u vodi svoje tanjire kad primijete škorpiona koji se utapa. Jedan od njih ga izvuče na suvo, ali škorpion ga prilikom spašavanja ubode.

Jedan antropolog predložio je igru deci iz jednog plemena u Južnoj Africi.

Page 21 of 26