TERAPIJA DUŠE:Deset idealnih nikada, nikome i nikoga

Čak i ako bismo dobili sve ono što želimo, to nam ne bi garantovalo sreću. S druge strane, ako bi nam se događalo sve ono što ne želimo - možemo biti srećni...

Nikada

1. Ne prepiri se.

2. Ne povisuj glas (bez preke potrebe).

3. Nemoj klonuti.

4. Ne očajavaj.

5. Ne prejedaj se i ne opijaj vinom.

6. Ne laži.

7. Ne gnevi se.

8. Ne zahtevaj uzvraćanje i zahvalnost za dobro.

9. Ne odbacuj i ne prihvataj ništa suviše kategorički.

10.Ne uznosi se.

Nikome

1. Ne zavidi.

2. Ne laskaj.

3. Ne sveti se.

4. Ne govori grubosti.

5. Ne obećavaj ono što ne možeš da ispuniš.

6. Ne hvali se.

7. Ne budi na teretu (ako je moguće).

8. Ne pamti zlo.

9. Ne odgovaraj zlom na zlo, već dobrom

10. Ne želi ono što ne želiš sebi.

Nikoga

1. Ne vređaj.

2. Ne preziri.

3. Ne gnušaj se.

4. Ne srdi.

5. Ne ismevaj.

6. Ne osuđuj.

7. Ne smatraj gorim od sebe (već obrnuto).

8. Ne ostavljaj bez dužne pažnje.

9. Ne ogovaraj.

10. Ne pretvaraj iz smrtnika u svoje idole.

Šta hoće i šta neće čovek

 

Šta hoće čovek:

Dobar odnos prema sebi.

Poštovanje, ljubav.

Beskrajan srećan i mlad život.

Slavu, novac n bogatstvo.

Sva moguća zadovoljstva i zabave.

Sreću u porodici.

Ukusnu hranu.

Nakit, lepu i modernu odeću.

Odmor. Putovanja.

Obilje imovine.

Da ima odlično zdravlje.

Brzo zadovoljenje svojih želja.

Da ostavlja povoljan utisak na druge.

Šta čovek neće:

Grubost, potcenjivanje u odnosu prema sebi. Nepažnju.

Mržnju i gnev od strane drugih. Da stari, boluje i umire. Da bude u senci i neprimećen. Siromaštvo i bedu.

Dosadu i jednoličnost.

Porodične svađe i razdore.

Gladovanje.

Da bude loše odeven.

Naporan rad.

Neprestani boravak na jednom mestu.

Da ima malo imovine.

Da doživljava fizički bol i patnje.

Iščekivanje.

Da loše izgleda.

(Izvor: Svetosavlje)

Share this article