VLADETA JEROTIĆ: KRUG DOBRIH DELA

U restoranu je sedeo profesor Vladeta Jerotić sa prijateljima. Jedan mladić je hteo da ih časti pićem.

Prišao je, predstavio se i rekao da on profesoru Jerotiću mnogo duguje...

Profesor Jerotić je ljubazno odbio rekavši:

„Nemojte da uvek činite ja tebi – ti meni. Ja sam nešto, kako vi kažete, vama učinio i vi sada hoćete meni da vratite.
Kada vam neko učini nešto dobro, vi učinite dobro nekom drugom, on nekom trećem i tako se pravi krug dobrih dela.
Inače to – ja tebi, ti meni – je odraz plemenske svesti i osnov korupcije. Zato ja kažem da je za plemenske narode, u koje ubrajam i Srbe, korupcija nešto prirodno.
Ipak, ne treba zaboraviti da smo mi pozvani da budemo hrišćani, a to znači da se izdižemo iznad svoje prirode.“

(Preuzeto iz: “Svetosavsko zvonce“ br. 9/2014.)

Share this article