Na društvenim mrežama povela se zanimljiva, ali i verovatno potpuno besmislena rasprava u koju su se uključile na hiljade ljudi. Povod je način na koji se pravilno piše slovo "X".

Psiholozi tvrde da je ponekad dovoljno pokušati da rešimo neki logički zadatak kako bi proverili kako nam rade vijuge, ali i kako bi i razmdrali i provežbali.

Pogledajte dobro sliku i pokušajte što pre da dođete do odgovora.

Na prvi pogled se čini kako da su na ilustraciji samo vertikalne crte sa crno-belim linijama. Međutim, ova slika postala je viralna jer sa na njoj krije nešto drugo.

Jedan farmer iz Kanade se jednog zimskog dana uplašio da je svoje ovce izgubio, zato što su misteriozno nestale sa livade na koju ih je pustio.

Internet lomi glavu oko ove zagonetke, a da li ćete vi moći da nađete pravo rešenje?

Page 4 of 53