20 godina su uredno plaćali porez: A onda su saznali da im zbog jedne stvari preti kazna od 150.000 dinara

Jedna porodica iz Srbije doživela je pravi peh sa plaćanjem poreza, i to zbog stvari koju nisu obavili, a morali su.

Deda nam je umro pre 20 godina, a porez na kuću je i dalje stizao na njegovo ime. Mislili smo da je to u redu, da je važno samo platiti, sve dok nam nije stigla opomena i pretnja da ćemo biti kažnjeni. A kazna je paprena - od pet do 150 hiljada dinara!

 

U roku od pet dana morali smo da prijavimo imovinu Sekretarijatu za javne prihode, a procedura je poprilično jednostavna - potrebno je popuniti formular i dostaviti kopije rešenja o nasleđivanju.

Svi koji su navikli da na ime preminulog člana porodice plaćaju porez mogli bi da završe kod sudije za prekršaje, pa makar ne bili dužni ni jedan jedini dinar. Čak i pre nego što se završi ostavinska rasprava, potrebno je da smrt člana porodice prijavite poreznicima.

 *Foto: Telegraf

- Porez se ne može utvrđivati i plaćati na umrlo lice. Ako nije raspravljena zaostavština, od dana smrti, obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti preminulog obveznika je držalac nepokretnosti. Obaveza je, dakle, držaoca nepokretnosti da Sekretarijatu za javne prihode, nadležnom odeljenju prema mestu nepokretnosti dostavi dokaz o smrti poreskog obveznika i da podnese poresku prijavu PPI-2 za utvrđivanje poreza na imovinu, na svoje ime - kazali su u nadležnom gradskom Sekretarijatu.

 

Kada se završi ostavinska rasprava, tada naslednici moraju da prijave svoju novostečenu imovinu.

- Naslednici su u obavezi da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, dostave Sekretarijatu za javne prihode, nadležnom Odeljenju, poreske prijave na osnovu kojih će se utvrditi godišnji porez na imovinu naslednicima - kažu u Sekretarijatu.

 *Foto: Pixabay

U oba slučaja obveznici mogu ostvariti pravo na poreski kredit, ukoliko stanuju u predmetnoj nepokretnosti, odnosno imaju istu poreskopravnu sitaciju kao i preminuli vlasnik, napominju u Sekretarijatu za javne prihode.

Obaveza podnošenja poreskih prijava je propisana Zakonom o porezima na imovinu: Za imovinu koja se stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, podnosi se poreska prijava u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji na nepodnošenje poreske prijave propisane su kazne od 5.000 do 150.000 dinara, napominju u Sekretarijatu.

(Izvor: telegraf.rs)

Share this article