Na njihovu prevaru naseli su brojni evropski bogataši

U kasarni smešteno je 1060 migranata iz Avganistana, Pakistana, Iraka... Čarke među njima su česte, ali su sinoć poprimile veće razme

Od svih evropskih zemalja Nemačka se najbolje bori sa koronavirusom

Praznik ćemo proslaviti bez porodičnih okupljanja

Samo u 5 odsto slučajeva posle infekcije korona virusom beleži se trajno oštećenje pluća

Page 1 of 157