Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Krivičnog zakonika kojim se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela bez uslovnog otpusta.

Nestala je aprila 2016. i do danas niko nije saznao šta se sa njom desilo. U stan i dalje stižu računi, a komšije su doznale da starici i penzija redovno "leže".

Završni ispit, koji će osmaci polagati od 17. do 19. juna, prvi je veliki test za učenike koji su završili osnovnu školu. Nekada su završni ispit polagali samo oni koji žele da upišu srednju školu, a sada su u obavezi da malu maturu polažu svi učenici, bez obzira na to da li će i koju srednju školu upisati.

Dojenje u javnosti ne bi trebalo da bude tabu tema, a ni problem ni mamama ni očevicima. Ipak, slučaj koji se nedavno desio ispred bolnice u Sokobanjskoj u Beogradu navodi na drugačiji zaključak.

Pozivi na vojnu vežbu za muškarce starije od 30 godina, koji nisu služili vojni rok, uveliko stižu. Plan je da njih 600 prođe obuku koja će trajati tri nedelje u nekom od centara Vojske Srbije.

Page 1 of 631