Srbi su ga još za života smatrali za sveca, a u prilog zahtevima da bude i zvanično proglašen idu i svedočenja vernika o onome šta se dešava na njegovom grobu

Svake nedelje na hiljade vernika se moli tumanskim svetiteljima, nakon čega su mnogi od njih isceljeni od raznih bolesti

Svetli ili Vaskrsni utorak je drugi dan posle Vaskrsa, kada se nastavlja proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika

Car Irod kada je saznao o Isusu kako čini velika čudesa, uplašio se i rekao: "To je Jovan koga sam ja posekao, on ustade iz mrtvih".

Page 1 of 42