Ko god nađe ovu poruku, ako ima dovoljno za život neka ne gubi vreme na gomilanju blaga, već neka uživa!

Jedan čovek je dugo radio i štedio i tako skupio veliko bogatstvo, maštajući kako će se lepo provoditi godinu dana, kad ništa neće raditi već će samo uživati i smišljati kako najbolje da uloži novac.

 

Odjednom, pred njega dođe anđeo smrti koji je došao po njegov život.

Čovek zaplače, očajan i naveo mu je hljadu razloga da još malo produži svoje postojanje, ali anđeo je bio neumoljiv.

“Podari mi samo još tri dana i da ću ti polovinu svog bogatstva”, preklinjao ga je čovek, ali anđeo je ignorisao njegove reči i povukao ga za ruku.

“Pokloni mi samo još jedan dan, molim te, i sve ono što sam stekao s toliko napora i znoja bi će tvoje.”

Međutim, anđeo uopse nije obraćao pažnju na njegove reči.

Čovjek je na kraju uspio izmoliti za ustupak od nekoliko minuta da bi napisao sledeću poruku:

”Ko god nađe ovu poruku, ako ima dovoljno za život neka ne gubi vreme na gomilanju blaga, već neka uživa! S tolikim svojim bogatstvom nisam uspio kupiti ni jedan sat života!”

Kad umre bogataš ljudi pitaju: “Koliko je ostavio para?”.
Logičan odgovor je: “ SVE“.

 

Share this article