Dvoje mladih Indijanacase jednom uputiše do poglavice plemena i odlučno mu rekoše:

Jednoga dana, jedan bogataš dade korpu punu smeća jednom siromahu.

Ovo je priča o jednom duhovnom učitelju, za koga se verovalo da je potpuno neuvredljiv.

Svako ima svoju tajnu, svoj recept po kom živi, prilagođava se, trpi ili uživa… Ovo je tajna jedne žene.

Jedan mladić je otišao u veliku kompaniju da se prijavi za posao na važnoj poziciji.

Page 18 of 25