Jeste li opterećeni prošlošću ili zabrinuti za ? Želite li naučiti na koje načine sve to otpustiti, tako da možete biti sretni i ? Prisutnost u sadašnjem trenutku uključuje aktivno sudjelovanje u životu. To znači da trebate biti usredotočeni na ono što se događa upravo ovaj trenutak.

Ne bez razloga Kahlil Džibran je rekao:

 „Vaša deca nisu vaša . Ona su sinovi i kćeri života, koji teži samom sebi....“

Već dugo vremena govorim o manifestaciji želja. Namjera mi je da ljude učinim svjesnim neograničene moći koja im je data od trenutka kad su rodjeni i nadam se da mogu pomoći da probude svoj unutrašnji potencijal kako bi ponovo uspostavili svoju vezu sa izvorom kreacije.

Kroz cijelu našu istoriju mnogi veliki i pametni ljudi, profesori, filozofi, proroci su se oko mnogo stvari sporili ili su se slagali, ali oko jedne stvari, oko jednog zakona prirode, zakona univerzuma su se jednoglasno složili: postajemo ono o čemu razmišljamo.

Znaš svoj put bolje nego bilo tko drugi. Imaš uzvišene vodiče koji te usmjeravaju i koji se staraju o tebi. Ne pričaj nikome o svojim planovima, željama i snovima.

Page 22 of 39