Roditeljstvo

Sa stranim jezikom vam je kao sa preseljenjem u drugu zemlju. Dok učite nove reči, polako osvajate do tada nepoznat prostor, usvajate njegove običaje, prihvatate navike, obogaćujete se drugačijom kulturom, prepuštate se raznovrsnim gastronomskim čarima...

Psiholog Jasminka Brlas govori na koji način roditelj da pristupi i pomogne svom školarcu da se razvije u samostalnu i odgovornu mladu osobu koja će se lakše prilagoditi i školskim obavezama.

Deca su se promenila, jer – promenili su se uslovi u kojima žive, drugačije je vreme. Promenili su se i roditelji. Ali – zar moramo sve promeniti?

Evo kako je razgovor roditelja i deteta izgledao nekada, a kako izgleda sada.

Pročitajte savete za roditelje školaraca koje daje poznati američki psiholog i autor više od 40 knjiga – dr Kevin Leman.

“Droga je otrovni slatkiš od kojeg može da se umre“ jedan je od komentara učenika trećeg razreda OŠ “Starina Novak“, u kojoj je održano do sada tri časa iz ciklusa programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. 

Najbolje vreme za čitanje su večernji sati kada dete ima potrebu za mirnijim aktivnostima. Tada je opušteno i raspoloženo da sluša

Najkorisnija veština današnjice je veština samostalnog učenja. Ta veština nije čak ni pitanje odabira, nego pitanje opstanka.

Page 33 of 35