Dva konja za dva sina: Rešite ovu zagonetku i proverite inteligenciju!

Otac je imao dva sina i malo imanje. Samo jednog konja poseduje svaki od sinova.

Otac je na samrti okupio svoje sinove i rekao im:

“Sinovi moji, ja sam na samrti pa bi se trebali dogovoriti. Ovo imanje koje imam premalo je da se deli na pola. Celo imanje treba pripasti onome od vas koji ima sporijeg konja. Onaj čiji je konj brži ne treba da  dobije ništa jer njegov konj može dovoljno zaraditi za njega.

Sinovi sada žele kroz trku da saznaju čiji je konj sporiji.

 

Ali kad je komšija dao znak za početak utrke, nijedan od sinova nije krenuo jer su obojica htela da je njihov konj sporiji.

Zato su po savet otišli starom mudracu. Nakon što ih je saslušao, dao im je savet kako da počnu i završe utrku, ne menjajući osnovno pravilo da onaj koji ima bržeg konja ne treba ništa da dobije.

Znate li što im je mudrac savetovao?

 

Mudrac im je savjetovao da zamijene konje. Tako će se svaki od njih truditi da jaše što brže.

(Izvor:  Atma.hr)

Share this article