Izaberite lice koje vam izgleda SREĆNIJE: A mi ćemo vam otkriti kako vaš mozak radi

Pogledajte ilustraciju i recite koje lice na njoj je srećnije - levo ili desno

Svakom čoveku je jedna polovina mozga dominantnija, a upravo to određuje kako razmišljaju, koji su im prioriteti u životu, jesu li više logični ili kreativni... Na primer, ljudi kojima je leva strana aktivnija su logičniji, skloni analitičkom razmišljanju, objektivni su. S druge strane, pojedinci kod kojih dominira desna strana mozga su više intuitivni, misaoni, subjektivni.

 

Mozak ima dve polovine, a svaka obavlja niz uloga. Obe strane međusobno komuniciraju zahvaljujući ‚‚korpus kalosumu" - skupu nervnih vlakana - najvažnijoj vezi između te dve polovine

Leva strana mozga upravlja desnom stranom tela, a desna - levom. Prema Bruni Dubucu, neuronaučnik sa Univerziteta McGill u Montrealu u Kanadi - stvari su komplikovanije kada je vid u pitanju. Nervi s leve strane oba oka povezuju se s levom stranom mozga, a nervi s desne strane očiju - s desnom polovinom mozga.

Pogledajte ilustraciju i recite koje lice na njoj je srećnije - levo ili desno:

 *FOTO: MYSTICALRAVEN.COM

Koje lice ste odabrali?

Levo lice

Kod vas je aktivnija leva strana mozga što vas čini sposobnijima za rešavanje zadataka koji uključuju logiku, jezik i analitičko razmišljanje. Leva strana mozga je bolja u:

Jezicima

Logici

Kritičkom razmišljanju

Brojevima

Rasuđivanju

 

Desno lice

Kod vas je dominantnija desna strana, a to pokazuje da se odlično snalazite u ekspresivnim i kreativnim zadacima. Neke od sklonosti i sposobnosti koje su vezane za desnu polovinu mozga su:

Prepoznavanje lica

Izražavanje emocija

Čitanje emocija

Muzika

Boje

Mašta

Kreativnost

(Izvor: espreso.rs)

Share this article