Sve što je potrebno da uradite jeste da u gomili nula (0) pronađete slovo C.

Vid je jedno od pet ljudskih čula, a pomoću kojeg primjećujemo, razaznajemo svjetlo, boje, oblike i udaljenosti. Oko nam pruža više od 80 posto utisaka iz vanjske sredine.

Svaki naš izbor odaje nešto o nama samima, pa čak i kada se radi o naizgled nebitnim stvarima.

Mnogi misle da je nemoguće pronaći konja, ali on je tu negde.

Mislite da ste pametni i da umete brzo da mislite?

Page 23 of 43