Sve što je potrebno da uradite jeste da u gomili nula (0) pronađete slovo C.

Vid je jedno od pet ljudskih čula, a pomoću kojeg primjećujemo, razaznajemo svjetlo, boje, oblike i udaljenosti. Oko nam pruža više od 80 posto utisaka iz vanjske sredine.

Svaki naš izbor odaje nešto o nama samima, pa čak i kada se radi o naizgled nebitnim stvarima.

Mnogi misle da je nemoguće pronaći konja, ali on je tu negde.

Mislite da ste pametni i da umete brzo da mislite?

Za izgled svake žene odgovorno je, ne samo nasleđe, već i jedna od žlezda, koja je po prirodi aktivnija od drugih. Konvencionalno, ženske figure se mogu  podeliti na četiri tipa.

Page 33 of 53