VIC DANA: Prava istina....

Čuo Perica od školskog prijatelja da svi odrasli imaju svoje tajne, a najbolji način da se od njih izvuče novac jeste da se kaže:

- "Znam pravu istinu", čak i kad nije to tako.

Naravno, Perica odluči da odmah isproba taj recept kod kuće, i obrati se mami:

- "Znam pravu istinu."

Ona mu odmah da 500 dinara i kaže:

- "Ni reči o ovome tvojem tati!"

Zadovoljan lakom zaradom, Perica dočeka oca ispred kuće i ponovi:

- "Znam pravu istinu."

Otac brzo izvadi 1.000 dinara uz savet, samo ni reči o ovome mami.

Ohrabren, Perica pokuša isti plan kod baštovana. Kad baštovan padne na kolena, širom raširi ruke i reče:

- "Sine! Pa zagrli tatu!"

Share this article