Vozači gde ste? Ko ima pravo prvenstva na ovoj raskrsnici?

Ovo pitanje muči veliki broj vozača.

Pored toga postalo je jako aktuelno pitanje i na društvenim mrežama.

Na slici se jasno vidi da zeleni automobil skreće levo, a crveni i sivi automobil idu pravo. Postavlja se pitanje ko ovde ima prednost? Ko ima pravo prvenstva ?

 

Nikako ne trebate zaboraviti pravilo osnovno – Vozač je dužan vozilo koje dolazi sa njegove desne strane propustiti!!!

Postoji izuzetak tj. tramvaji koji uvek imaju prvenstvo prolaza.

Takođe, treba napomenuti da prioritet imaju i policija, hitna pomoć tj vozila sa uključenim ‘rotirkama’.

Ovo su ponuđeni odgovori. Pokušajte rešiti pa na kraju teksta vidite odgovor!

1. Crveni-sivi-zeleni

2. Zeleni-sivi-crveni

3. Sivi-crveni-zeleni

4. Crveni-zeleni-sivi

5. Sivi-zeleni-crveni

6. Zeleni-crveni-sivi

Koji je Vaš odgovor?!

(Izvor: atraktiva.in)

Share this article