Psihologija

Ne bez razloga Kahlil Džibran je rekao:

 „Vaša deca nisu vaša . Ona su sinovi i kćeri života, koji teži samom sebi....“

Jeste li opterećeni prošlošću ili zabrinuti za ? Želite li naučiti na koje načine sve to otpustiti, tako da možete biti sretni i ? Prisutnost u sadašnjem trenutku uključuje aktivno sudjelovanje u životu. To znači da trebate biti usredotočeni na ono što se događa upravo ovaj trenutak.

Kroz cijelu našu istoriju mnogi veliki i pametni ljudi, profesori, filozofi, proroci su se oko mnogo stvari sporili ili su se slagali, ali oko jedne stvari, oko jednog zakona prirode, zakona univerzuma su se jednoglasno složili: postajemo ono o čemu razmišljamo.

Već dugo vremena govorim o manifestaciji želja. Namjera mi je da ljude učinim svjesnim neograničene moći koja im je data od trenutka kad su rodjeni i nadam se da mogu pomoći da probude svoj unutrašnji potencijal kako bi ponovo uspostavili svoju vezu sa izvorom kreacije.

Znaš svoj put bolje nego bilo tko drugi. Imaš uzvišene vodiče koji te usmjeravaju i koji se staraju o tebi. Ne pričaj nikome o svojim planovima, željama i snovima.

Kada strahujemo, obično to činimo strepeći od imaginarnih situacija koje bi mogle da nam se dogode u budućnosti. Vidimo tu potencijalnu situaciju kao bolnu za nas i pružamo otpor, pokušavajući da je unapred izbegnemo. Takoreći, strah je strepnja od bolne situacije.

Page 22 of 35