Koliko puta ste kao roditelj zapostavili svoje dete jer ste bili preumorni od posla?

Moja majka je imala samo jedno oko. Mrzio sam je! Bila je sramota za nas. U našoj školi ona je spremala hranu za učenike i učitelje.

Razmislite o ovoj priči! Na kojoj strani vi želite da budete?

Ovo je istinit događaj iz jedne egipatske škole. Priča je to o sramu, neimaštini i o detetu koje se bori za svoju porodicu.

Page 2 of 26