Sinoć se rasušija ko bure pa se danas naduja ko da je s ose spaja. A možda to i nije istina. Možda se samo utepujemo ko mače od tavan.

Peta strofa poznate pesme nikad nije izvođena jer se zbog pominjanja Srbije, smatarala - nacionalističkom!

Mnogo je mudrosti vezanih za ove prastanovnike Amerike, njihovo ujedinjenje sa prirodom će vam pokazati svet na nov način

"Žene u Zagrebu su se oblačile kao ja, u Ljubljani su se kao ja češljale, u Skoplju smejale kao ja", izjavila je jednom glumica Stanislava - Staša Pešić

-Tokom dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka o ovoj temi je pisao i austrijski psihijatar Alfred Adler i to je nazvao „muški protest“.

Nakon ove priče ćete biti mnogo pažljiviji sa rečima koje izgovarate

Page 4 of 176