Mapa želja, ili kako je još nazivaju, Mapa blaga – jedinstven put (po Feng Shui) za ispunjenje najvažnjh želja.

Na teži način sam naučila mnogo, ili se podsetila onog što sam znala.

Svečano se obavezujem da ću braniti nezavisnost, ustavni poredak, nepovredivost i celokupnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da ću čuvati i razvijati bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti.

Pored mnogih testova koji mere IQ, tu je i ovaj spisak pokazatelja da li ste natprosečno inteligentni.

Ovog vikenda Venera i Jupiter se spajaju u svemiru i ovo je izuzetno redak događaj koji će se ponoviti za pola veka.

Bivši pregovarač FBI za akcije sa taocima Kris Vos je otkrio veliku tajnu koju su svi želeli da saznaju.