Ponovo je trenutak kada Evropljani stavljaju prst na čelo i pitaju se da li sat treba da pomere unapred ili unazad.

Posle pada Berlinskog zida, narodi na komunističkom istoku su prihvatali nekritički sve što im se sa zapada serviralo. Jedan od novih praznika koji bi inferiorni i ljudi bez samopoštovanja trebalo da prihvate je i tzv. „Noć Veštica“.

Merodavne institucije u Rusiji odavno su utvrdile da praznovanje sila tame negativno utiče na tinejdžere i u njihovoj svesti briše granicu između dobra i zla.

Turska je u utorak ujutro upozorila da će sukob u Siriji biti okidač za Treći svetski rat, s obzirom na to da se globalne sile u sukobu nalaze na suprotnim stranama.

Kod lopova i prevaranata beskonačna je lista pronalazaka i metoda koje im pomažu da se približe i dohvate naše imovine. Ako napravite samo jedan pogrešan potez, možete izgubiti ne samo, na primer, automobil, nego čak, i život. I to, za samo nekoliko sekundi.

U svojoj severnoj domovini oni su nekima magični i signal za dobru sreću.