Nemanja Aksić iz Bora završio je paralelno dva fakulteta, Elektrotehnički i Hemijski, i to u roku sa prosekom 9.

Petina građana Srbije želi da se iseli. Bolji životni standard osnovni motiv, ali ljudi odlaze i zbog neuređene države, partokratije i nedostatka perspektive.

Malog Ognjena više nema, ubila ga je sepsa za dve nedelje, a inspekcija ni posle 51 dan od smrti nema zvanični izveštaj.

Dvoje mlađih ljudi, momak i devojka, poslednjih dana na vrlo zanimljiv i lukav način varaju lakoverne na ulicama Beograda.

Inspekcija rada ustanovila da je rešenje o prestanku Biljaninog radnog odnosa nezakonito.

Pregalaštvom meštana sela Čumić, za koje ponosno ističu da je po broju stanovnika najbrojnije u Šumadiji, a po površini, ili ataru najveće u Srbiji i mladog direktora Aleksandra Jovanovića napravljeno je jedinstveno etno- selo koje postoji u okviru škole.

Page 10 of 1286