Danas bi slavila rođendan i napunila bi 21 godinu

Život piše romane kakvi se ne mogu zamisli

Za vreme eksperimenta, biljke koje su zasađene sa kapsulama su porasle i do 4 puta više nego one bez kapsula

Na Fruškoj gori nema nijedne slobodne vikendice za iznajmljivanje

Page 9 of 56