Radovan Popović (36) iz sela Vrbić kod Krupnja odlučio je da živi u planini, na imanju svog pradede, bez struje i bilo kakvih drugih pomagala primerenih 21. veku.

Posle Novosađana i Subotičani prikupljaju potpise za peticiju kojom traže od Bogdana Labana, gradonačelnika, i lokalne vlasti da odustanu od dočeka godine na trgu i da taj novac potroše na pomoć teškoj oboleloj deci i odraslima.

Šta ste vi tražili ove godine od Deda Mraza?

Sedmogodišnja Marija od Deda Mraza traži samo jedno - ozdravljenje njene mame Danijele Kovačević (24) koja je već sedam godina u budnoj komi.

Na lični zahtjev predlagača, bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića, a uvažavajući financijsku situaciju u Budžetu grada Bihaća, vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika gradskih organa uprave Bihaća.

Vojvođanski grad Kikinda je najveće zimovalište za sove ušare na svetu. Trenutno u centru grada zimuje oko 400 primeraka.

Page 95 of 178