Izborna lista "Beli - Samo jako - Luka Maksimović" osvojila je na jučerašnjim lokalnim izborima u Mladenovcu 21,1 odsto glasova, čime je završila kao druga najjača partija sa 13 mandata.

Ove novine predviđene su predlogom dopune Zakona o bezbednosti u saobraćaju koja bi, kako saznajemo, trebalo da bude usvojena u Skupštini Srbije nakon izbora i formiranja nove vlade.

Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ju­če ra­no uju­tru uhap­še­no je oko 60 stra­nih dr­ža­vlja­na, ko­ji su bo­ra­vi­li u ho­te­lu „Per­ja­nik” u Da­ni­lov­gra­du.

Kalavritski mitropolit Amvrosije je uputio hitno obraćanje povodom situacije u Grčkoj, prenosi AgionOros.ru.

Sindikat zatražio od Vlade Srbije da nedelja i državni praznici budu neradni dani za trgovce jer taj posao nije od javnog značaja.

Posle napada u Briselu, Fejsbuk je aktivirao opciju "Safety Check", preko koje svi koji se nalaze u tom gradu mogu porodici i prijateljima javiti da su dobro.