Jedan čovek je javno vređao jednog mudraca :  - Ti si bezbožnik ! Ti si pijanica ! Lopov!

Misli koje je za svoj 70. rođendan, 16. aprila 1959. godine, Čarli Čaplin poklonio čovečanstvu.

Zaposleni u Politehničkoj školi u Kragujevcu su osnovali jedinstven fond u Srbiji: od plata odvajaju deo za najugroženije učenike.

Bila je jedna grupa žabica koje su se želele takmičiti. Želele su izaći na veoma visoku kulu pa je došlo mnogo gledaoca da daju podršku žabicama. 

Jevrejski narod je mudar. O pronicljivom umu Jevreja govore i legende – i to sa razlogom.

Da li ste skloni da umanjujete svoj uspeh? Ne delite svoje pobede i ideje sa drugima jer mislite da oni to ne bi shvatili? Takvi postupci smanjuju vaš elan, samopouzdanje i zaustavlja vaš put ka uspehu.