Jaki ljudi mogu biti mnogo nezaštićeniji od slabijih. Za vreme oluje, tanka trska se  samo savija i šušti, a bor se, jednostavno, lomi i umre zauvek – kažu Kinezi, a Kinezi znaju šta pričaju.

Student je pao na ispitu iz logike. Razgovor sa profesorom tom prilikom izgledao je ovako.

Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije se nekako može izliječiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok.

Sveta Fervuta je bila prelepa žena, i mnogi su je želeli za suprugu, ali pošto je sve odbijala, car je naredio da njeno telo prerežu testerom.

Čvrsto ste odlučili: došlo je vrieme za promenu! Verujete u sebe i osećate da možete napraviti novi skok u svom životu. Znate zašto to želite i šta će vam ta promjena važno donijeti. Puni energije i odlučnosti krećete u akciju.