VIC DANA: Džentlmen

Došao mlad, lep i zgodan veterinar u selo, te ga opštinari smeste u kuću jedne udovice da tu spava i boravi.

VIC DANA: Tri miliona evra

Izradili Amerikanci svemirski brod za let na Mars. Raspišu konkurs za pilota koji se ne vraća živ. Jave se 3 kandidata: Nemac, Rus i Srbin. 

Ima otac dva sina, jedan je pesimista, drugi optimista.

Sedela sam u čekaonici kod zubara, pa sam primetila i diplomu zubara i poznato mi ime i prezime.

LAGANI SRČANI UDAR

Tri su žene igrale golf. Jedna od njih nije bila previše spretna i njena loptica odleti u šumu. Ode je potražiti i pronađe zlatnu ribicu zarobljenu u presušenom potoku.

Diplomirao političar na privatnom fakultetu, pa se hvali ženi:

VIC DANA: Će platiš pivo?

Uhapsili panduri čoveka.

Page 31 of 35