VIC DANA: Perica u autobusu

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač : 

VIC DANA: Rakija

Došao Mujo kod doktora i kaže mu:

Učiteljica pita Pericu:

VIC DANA: Školski drugovi

Rešili lisica, magarac i vuk da otvore firmu.

VIC DANA: Oba su pala

Polaže student usmeni ispit.

VIC DANA: Direktor

Sine ustaj! Vreme je za školu! 

VIC DANA: Traktor

Došao Perica u školu i na malom odmoru razbio prozor. Na početku časa pita ga učitaljica:

Page 38 of 41