Oženio se Mujo i posle 3 meseca dobije sina.

LAGANI SRČANI UDAR

Tri su žene igrale golf. Jedna od njih nije bila previše spretna i njena loptica odleti u šumu. Ode je potražiti i pronađe zlatnu ribicu zarobljenu u presušenom potoku.

VIC DANA: Panika

Učiteljica zada deci petog razreda da napišu rad na temu "panika".

Diplomirao političar na privatnom fakultetu, pa se hvali ženi:

VIC DANA: Će platiš pivo?

Uhapsili panduri čoveka.

VIC DANA: Mnogo smo jaki!

Dolazi grobar sve sa dresom, šalom i zastavom kod Svetog Petra i ovaj ga upita:

VIC DANA: Wellcome

Zaposli se Fata, dobije svoj kompjuter.

Page 35 of 43