Ćerka obaveštava oca tajkuna da želi da se uda za sveštenika...

Crnogorac zove oca i kaze: 

Juri puž šumom i vidi ga roda:

VIC DANA: Perica u autobusu

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač : 

VIC DANA: Rakija

Došao Mujo kod doktora i kaže mu:

Učiteljica pita Pericu:

VIC DANA: Školski drugovi

Rešili lisica, magarac i vuk da otvore firmu.

Page 35 of 38