Navršilo se 15 godina od terorističkog akta nad autobusom „Niš ekspresa“ koji je prevozio raseljene Srbe do grobnih mesta u svojim mestima dakle su proterani. Za ne mali broj njih, to je značilo susret sa onim što su godinu ili dve ranije izbegli, smrt.

Semir Brkić (11) je učenik 6. razreda "Druge osnovne škole" u Konjicu.

Nakon samo nekoliko meseci u Americi našao sam dva posla, a to sebi ne bih mogao da priuštim za tako kratko vreme u Srbiji. Mnogo su mi pomogli sunarodnici.

Iako je grupa lekara tvrdila da mu transpaltacija nije neophodna, Miloš se ipak operisao.

Plastična hirurgija je, po svemu sudeći, svemoguća!

Novi zakon u Francuskoj kaže da se u kompanijama sa 50 i više zaposlenih radnik ne sme kontaktirati nakon radnog vremena.