Sve je u ovom svetu uzajamno povezano, i numerologija – nauka o brojevima – zasnovana je na ovoj teoriji. Cifre poseduju određenu vibraciju koja utiče na vibraciju fizičkog sveta. Tako je tvrdio Pitagora, najmudriji  drevni  matematičar, i čovek zanimljive sudbine.

Otiš’o je svak ko valja,neki vani, a neki ka nebu,ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, na bijelome ‘lebu

Na kragujevačkom groblju Bozman na izdvojenoj parceli u kojoj su grobovi mahom bez nadgrobnih spomenika, samo sa krstom, često i bez imena - jer su rezervisani za beskućnike i N. N. lica - krije se grob koji čuva jednu od najlepših, ali i najtužnijih ljubavnih priča.

Roni Stjuart,  vozio se kroz Pasko okrug, Florida jednoga dana kada je primetio nešto sumnjivo blizu zgrade.

Da bi se započela organska proizvodnja hrane, neophodno je obezbediti prostornu izolaciju zemljišnih parcela od mogućih izvora zagađenja susednih parcela.

Da li Srbija u dovoljnoj meri koristi potencijal tradicionalnih proizvoda? Samo tri brenda zaštićena geografskim poreklom. Radi lakšeg plasmana formirano je udruženje “Original Srbija”.SRBIJA, slažu se stručnjaci, ima čime da se ponosi.