Sa kojim dokazima raspolaže britanski naučnik koji tvrdi da je korona stigla iz svemira? Profesor centra za astrobiologiju iz Backingemskog centra  tvrdi da je koronu u Kinu doneo meteor koji je eksplodirao još u oktobru.

Usled čestog neodgovornog ponašanja čoveka, veliki broj životinjskih vrsta postaje ugrožen, a mnoge vrste su i istrebljene kao što pokazuje sledeći primer

Da li se poštenje u današnje vreme isplati? Možda odgovor dobijemo nakon sledeće priče

Da život na selu može biti kvalitetan kao i u gradu, a u nekim elementima i daleko opušteniji i zadovoljniji pokazuje nam sledeći primer

Page 11 of 151