Naučnici britanskog Centra „Džon Ines“ našli su biljni lek za sve bolesti.

Većina od nas su se nekada našli u neugodnoj situaciji pokušavajući da pričaju na stranom jeziku. Verovatno je to izgledalo jako smešno a i neugodno.

Blizu spomenika Petrova gora, u centralnom delu Hrvatske, u Karlovačkoj županiji, nalazi se jedna napuštena kuća u šumi.

Blizu spomenika Petrova gora, u centralnom delu Hrvatske, u Karlovačkoj županiji, nalazi se jedna napuštena kuća u šumi.

Zašto bi mediji zataškavali ovo ako rade za dobrobit čovečanstva?

Veliki broj žena koje su se bavile pronalazaštvom i naukom zaslužne su za mnoge stvari bez kojih se ni danas ne može. Neke su se i na sudu izborile za svoje patente.